ČLÁNKY

V rámci Týdne pro zdraví se naši žáci nadýchali čerstvého vzduchu při výletě do přírody 🌲, zasportovali si 💪 a dozvěděli se cenné informace k dentální hygieně 🦷.

Minulý týden se žáci 1. stupně zúčastnili Evropského školního sportovního dne, jehož podstatou je zábavnou formou přivést děti k lásce k pohybu. Hráli různé běhací a soutěžící hry a učili se spolupráci.

Přejeme krásné prázdniny všem dětem, žákům, rodičům a i zaměstnancům školy. Odpočívejte, nabírejte síly, zážitky a v novém školním roce se budeme těšit na staré známé, i na nové tváře v řadách dětí, žáků i zaměstnanců.

Ani koronavirus nás nezastavil. Sešli jsme se a za krásného počasí předali našim žákům zasloužené vysvědčení.

Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. (Lukáš 7:7)

S žáky druhého stupně jsme dnes vyrazili za kulturou. V Mahenově divadle jsme zhlédli divadelní hru Lucerna od Aloise Jiráska.

Dnes hodina tělesné výchovy opět probíhala na ledě ⛸️. Žáci se zdokonalovali v technice bruslení, největší část hodiny jsme se věnovali bezpečnému zastavování přívratem a smykem 💪.

Dnes jsme se s druhým stupněm zúčastnili semináře o Židech. Program začal krátkým loutkovým divadlem, poté následovala prohlídka hřbitova 👣. Povídání na hřbitově se týkalo trochu minulosti židovské komunity v Brně a trochu její současnosti. Podívali jsme se také do obřadní síně, kde jsme se dozvěděli zajímavosti o pohřebních tradicích.

Žáci druhého stupně dnes navštívili unikátní výstavu představující mistrovskou repliku Českých korunovačních klenotů a původního žezla a jablka Karla IV. 👑. Dále se dozvěděli osudy 22 korunovaných vladařů. Mohli vidět Řád zlatého rouna, kopii slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště, repliku Pražského Jezulátka a mnoho dalšího. 🔝