Co nabízíme

Jsme rodinný typ školy.

 • v našich třídách je maximálně 15 dětí 
 • na každé dítě pohlížíme jako na individuálního jedince, kterého podporujeme na jeho cestě
 • nad každým dítětem aktivně přemýšlíme, hledáme jeho obdarování a rozvíjíme ho
 • jezdíme na společné pobyty, na nichž podporujeme přátelství žáků napříč ročníky
 • podporujeme otevřenou komunikaci mezi dětmi, rodiči a učiteli

Nabízíme propojení MŠ a ZŠ.

 • v rámci jedné organizace nabízíme možnost docházky od mateřské školy po ukončení základního vzdělávání
 • naše učitelky v MŠ ve spolupráci se speciálními pedagogy a učitelkami 1. stupně připravují děti na hladký přechod do základní školy

Zastáváme křesťanské hodnoty.

 • věříme v biblické principy
 • všichni naši zaměstnanci jsou věřící lidé
 • v 1.-9. ročníku máme předmět biblická výchova
 • na 1. stupni zařazujeme předmět etická výchova
 • vedeme žáky k rozvoji morálních hodnot

Pořádáme projekty a další akce.

 • během školního roku pořádáme projektové dny 
 • každý měsíc navštěvujeme různé akce ve městě i v přírodě
 • žáci 1. stupně si užívají školy v přírodě
 • žáci 2. stupně utužují vztahy na adaptačních a dalších pobytech

Máme rozšířenou výuku jazyků a matematiky.

 • angličtinu učíme již od 1. ročníku
 • na 2. stupni posilujeme hodinové dotace českého jazyka a matematiky (každý týden 5 hodin Čj i Ma)
 • ve vyšších ročnících nabízíme přípravu k přijímacím zkouškám či mezinárodním zkouškám z angličtiny
 • naši žáci se dlouhodobě dostávají na střední školy, které si vybrali

Spolupracujeme s dalšími organizacemi.

 • spolupracujeme s brněnskými církvemi
 • spolupracujeme s organizacemi Royal Rangers či Hope for Kids
 • jsme součástí Mezinárodní asociace křesťanských škol (ACSI)
 • zařizujeme spolupráci s brněnskými vysokými školami