O NÁS

ZŠ a MŠ Jana Husa byla založena z iniciativy rodičů a učitelů v roce 2008. Na jejím vzniku se také podílely brněnské církve - např. Slovo života, Apoštolská církev, Křesťanské společenství a další. Cílem všech bylo poskytnout bezpečné prostředí pro vzdělávání dětí zejména z křesťanských rodin a pomoc rodinám, které chtějí vychovávat děti v duchu křesťanských hodnot.

Na co se vaše děti mohou těšit: vstřícné a bezpečné prostředí, nízký počet žáků ve třídách, ranní i odpolední družina, kroužky (vaření, výtvarný, dramatický, hudební, atletika, příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka i matematiky, kroužek anglické konverzace atd.). Ve školním vzdělávacím programu jsme posílili výuku informatiky, českého jazyka a matematiky. 

Naše škola prochází neustálým vývojem, pracujeme na jejím rozvoji a zkvalitňování. 

Vzdělávací strategie

Naši školu vnímáme jako strom s hlubokými kořeny v Ježíši Kristu. V průběhu času roste, sílí a vyvíjí se, ale jeho základ zůstává vždy pevný. Svým odlišným vzhledem proměňuje okolní krajinu a poskytuje oporu a stín k odpočinku každému, kdo je potřebuje. 

Od slova strom také odvozujeme naši vzdělávací strategii.

SPOLUPRÁCE

Jako lidé žijeme ve společnosti. Abychom v ní uspěli, musíme navazovat vztahy a pracovat s ostatními. Vedeme tedy žáky k vzájemné toleranci a spolupráci. Samozřejmostí pro nás je také aktivní spolupráce s rodiči. Rádi Vás ve škole uvidíme.

TVOŘIVOST

Každé dítě je jedinečné, a proto všechny podporujeme v jejich individualitě a nadání. Často zpíváme, vyrábíme, pěstujeme nebo hrajeme divadlo. Zařazujeme do výuky metody kritického myšlení a rozvoje kreativity.

ROZVOJ

Dbáme na to, aby se žáci rozvíjeli nejen po stránce vědomostní, ale také sociální, praktické a morální. Během roku se zapojujeme do různých prosociálních aktivit a projektů. Klademe důraz nejen na naukové předměty, ale také na etickou a biblickou výchovu. Nechceme rozvíjet pouze vědomosti, ale celou osobnost našich žáků.

ODPOVĚDNOST

V dnešní relativní a individualisticky orientované společnosti je velmi jednoduché nebrat ohledy na další lidi a přenášet svou odpovědnost na ostatní. Snažíme se tedy žáky naučit, aby přijímali odpovědnost za své vlastní vzdělání a stavěli se k němu čelem.

MOUDROST

Moudrý člověk dokáže rozeznat dobro a zlo a vést podle toho nejen svůj život, ale také pozitivně působit na životy lidí ve své bezprostřední blízkosti. Pro své okolí je takový člověk jako strom u tekoucí vody, na nějž se mohou spolehnout a čerpat z něj. Věříme, že právě takový byl Ježíš Kristus, a snažíme se na něj poukazovat napříč veškerou výukou.