ČLÁNKY

Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. (Lukáš 7:7)

S žáky druhého stupně jsme dnes vyrazili za kulturou. V Mahenově divadle jsme zhlédli divadelní hru Lucerna od Aloise Jiráska.

Dnes hodina tělesné výchovy opět probíhala na ledě ⛸️. Žáci se zdokonalovali v technice bruslení, největší část hodiny jsme se věnovali bezpečnému zastavování přívratem a smykem 💪.

Dnes jsme se s druhým stupněm zúčastnili semináře o Židech. Program začal krátkým loutkovým divadlem, poté následovala prohlídka hřbitova 👣. Povídání na hřbitově se týkalo trochu minulosti židovské komunity v Brně a trochu její současnosti. Podívali jsme se také do obřadní síně, kde jsme se dozvěděli zajímavosti o pohřebních tradicích.

Žáci druhého stupně dnes navštívili unikátní výstavu představující mistrovskou repliku Českých korunovačních klenotů a původního žezla a jablka Karla IV. 👑. Dále se dozvěděli osudy 22 korunovaných vladařů. Mohli vidět Řád zlatého rouna, kopii slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště, repliku Pražského Jezulátka a mnoho dalšího. 🔝

Již jsme Vás informovali o datech zápisu do ZŠ i MŠ. Je nám však jasné, že nikdo nechce kupovat zajíce v pytli. Proto Vás zveme na prohlídku naší školy. Prostory se sice budou měnit, ale lidé zůstávají 😉

Dnes nás ve škole navštívil mořeplavec a cestovatel JIŘÍ DENK ⛵🛶. Vyprávěl nám své životní i cestovatelské příběhy, které jsou konkrétními příklady síly životní vize 💪. Žákům popisoval, jak překonávat překážky v pracovním i osobním životě či jak zdolávat krizové situace (např. při přepadení piráty). Mluvil také o vytrvalosti a schopnosti se...

Starší žáci mají ve škole nelehký úkol. Měli by totiž být vzorem pro ty mladší. Naši deváťáci se však s tímto úkolem dnes výborně poprali 💪 a připravili si pro prvňáky a druháky obrázkové čtení ☀️.