ČLÁNKY

Co se stane, když na papír přizvete "obyčejnou" sůl? Neobyčejné věci! V hodině výtvarky jsme s prvňáčky experimentovali s krystaly soli. Nejdříve jsme nechali rozpít barvu anilinek do mokrého podkladu, poté (ještě za vlhka) jsme na naši malbu nasypali krystaly hrubozrnné soli. Chvilku se nic moc nedělo, ale po čase nám vznikly tyto krásné malby....

Mikuláš 2020

05.12.2020

Včera nás ve školce a ve škole navštívil ne jeden, ale rovnou dva Mikulášové s andělem.

V rámci Týdne pro zdraví uspořádala naše škola 1. října pro žáky prvního stupně Projektový den. Žáci se procvičili v rozlišování zdravých a méně zdravých potravin, zkusili si ošetřit zlomeninu a dozvěděli se, jak poskytnout první pomoc. Osvěžili si také znalosti, jak se chovat v mimořádných situacích, a to včetně praktické části - vyzkoušeli si...

V rámci Týdne pro zdraví se naši žáci nadýchali čerstvého vzduchu při výletě do přírody 🌲, zasportovali si 💪 a dozvěděli se cenné informace k dentální hygieně 🦷.

Minulý týden se žáci 1. stupně zúčastnili Evropského školního sportovního dne, jehož podstatou je zábavnou formou přivést děti k lásce k pohybu. Hráli různé běhací a soutěžící hry a učili se spolupráci.

Přejeme krásné prázdniny všem dětem, žákům, rodičům a i zaměstnancům školy. Odpočívejte, nabírejte síly, zážitky a v novém školním roce se budeme těšit na staré známé, i na nové tváře v řadách dětí, žáků i zaměstnanců.

Ani koronavirus nás nezastavil. Sešli jsme se a za krásného počasí předali našim žákům zasloužené vysvědčení.

Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. (Lukáš 7:7)