ČLÁNKY

Jak daleko k sobě mají list s listem? Na naší škole velmi blízko. Každý list na tomto čtenářském stromě znamená jednu přečtenou knihu, tedy listy tak trochu jinak. Čtenářský strom se pomalinku začíná plnit přečtenými knihami dětmi prvního stupně. Až se zaplní, tak to oslavíme:)

Posíláme několik fotek z říjnových aktivit třeťáků - mezi ně patří bádání ve škole, tvorba vlastního divadelního představení a návštěva zoologické zahrady.

Práce s NaOH

17.10.2022

Žáci 9. ročníku si vyzkoušeli, jak může být chemie v životě člověka užitečná. V rámci učiva o hydroxidech čistili odpadní trubky. Protože pracovali se žíravinou, byli vybaveni ochrannými pomůckami. Záležet si dali především ve výdejně stravy. Podařilo se, s výsledkem své práce mohou být spokojeni.

Každá názorná ukázka a zážitek je lepší než dlouhá a nezáživná teorie. O tom se přesvědčili sedmáci v hodině přírodopisu. Anatomii ryb zkoumali prakticky. Kuchali dva urostlé pstruhy duhové. Aby byl zážitek ještě mocnější, oba pstruhy si následně usmažili a snědli. Byli velmi chutní!

Dnešní hodinu literatury jsme se sedmáky a osmáky strávili v nové školní družině. Během čtenářské dílny nám tam bylo skvěle. Všichni jsme si procvičili stejné učivo, ačkoli každý pracoval s textem dle svého vlastního výběru.

S dětmi na 1. stupni rádi bádáme a poznáváme přírodu. Vypravili jsme se proto na environmentální stanici Hlídka na Hmyzí hemžení a dále k Vranovu na botanický výlet spojený s pohybem na čerstvém vzduchu. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí ze života hmyzu a také něco o jedlých a nejedlých houbách. V přírodě je stále co objevovat, posuďte sami....

V rámci laboratorních prací v chemii žáci pozorovali vlastnosti látek. 🧐U některých úkolů jim stačilo spolehnout se na své smysly, především zrak, u jiných úkolů bylo třeba, aby se zapojili více. Vyzkoušeli si např. rozpustnost látek v různých rozpouštědlech, měřili pH roztoků, porovnávali hustotu odlišných kapalin, pozorovali změny skupenství...

Na konci září proběhly v naší škole dny pro zdraví. Děti měly možnost se více hýbat, užít si sportovní aktivity venku i v tělocvičně a dozvědět se užitečné informace o tom, jak pečovat o své zuby, aby nám dobře sloužily. Přejeme všem hodně zdraví! :-)