Chemie s deváťáky

10.03.2023

S deriváty uhlovodíků se v životě běžně setkáváme, proto je třeba zjistit, co všechno dokážou a jaké v nich číhá nebezpečí. I k tomu slouží chemická laboratorní cvičení. Deváťáci si ověřili třeba to, že i výpary alkoholu jsou hořlavé, jakou rozpouštěcí sílu má aceton nebo proč kapesník namočený v ethanolu neshoří.