Organizace vyučování 1. stupně od 25.5.2020

Sraz všech žáků je v 7:55 pod okny mateřské školy. Skupinu žáků si vyzvedne a odvede do školy vyučující. Pozdě příchozím žákům již nebude umožněn vstup do školy.

Výsledky příjímacího řízení pro školní rok 2020/2021 ZDE 

Zápis do MŠ

Vzhledem k mimořádnému opatření proběhne zápis do MŠ 4. 5. 2020 bez přítomnosti vašich dětí. Prosíme, abyste si na našich stránkách vytiskli potřebné dokumenty a doručili je do školy: 

a) datovou schránkou fygik27

b) poštou na adresu: ředitelka školy Mgr. Zora Spurná, Loosova 14, Brno 638 00

c) osobně do školy - v tomto případě si prosím rezervujte čas zde:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12WVejcYoxnnZ2BTCJGN1NpNS8e7yuZUTi2NkreB7PZ8/edit?usp=sharing

Nutné dokumenty:

1. žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

2. evidenční list

3. rodný list - stačí kopie

4. doložení řádného očkování dítěte 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:1. prohlásí, že je dítě řádně očkované a doloží kopii očkovacího průkazu.Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem -tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře,musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Mimořádné opatření platí do odvolání. Z tohoto důvodu škola přistoupila k zadávání úkolů prostřednictvím Bakalářů. Vypracování těchto úkolů je pro žáky povinné.          

Další informace:                                              

Česká televize spustí vzdělávací pořady pro školáky.                                    Odkaz: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ceska-televize-vysilani-pro-skolaky-vyucovani-pro-ucitele.A200313_105931_domaci_kuce

Animované video shrnuje základní pravidla, jak se chránit před nákazou koronavirem a také kontakty, kam se může člověk obrátit pro radu nebo pomoc.

Odkaz: https://www.mzcr.cz/dokumenty/co-byste-meli-vedet-o-koronaviru_18707_1.html

Od školního roku 2020/21 nás najdete na Šujanově náměstí.     Mapa

Zde v odkaze najdete informace o stěhování naší školy do nových prostorů: 

https://budeme-se-stehovat.webnode.cz

Kalendář Křesťanské školy 

CO SE U NÁS DĚJE

Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. (Lukáš 7:7)

S žáky druhého stupně jsme dnes vyrazili za kulturou. V Mahenově divadle jsme zhlédli divadelní hru Lucerna od Aloise Jiráska.

CO O NÁS ŘÍKAJÍ RODIČE

Syn byl na předchozí škole velmi nešťastný, nedokázal se zařadit do kolektivu. Ihned po přestupu do školy Jana Husa byl spolužáky přijat a cítí se zde velmi dobře. Jsme za tuto školu velmi vděční i za to, jak paní učitelka pracuje s třídním kolektivem.

J. + Z. F.

rodiče

Souhlasím s hodnotami této školy. Zejména oceňuji to, jak učitelé přistupují k žákům, vidím, že děti mají opravdu rádi. Dívají se na ně jako na jedinečné osobnosti a berou je jako vzácné Boží stvoření.

M. H.

maminka 

V době, kdy naše rodina procházela těžkým obdobím, jsme na dětech pozorovali, že škola je pro ně jediným místem, kde se cítily bezpečně, místem, kde se pro ně nic neměnilo.

F. T.

tatínek 

Moje dcera navštěvovala školu ZŠ Jana Husa čtyři roky - od 6. do 9. třídy. Líbilo se mi, že díky malému počtu žáků ve třídě mohli učitelé individuálně přizpůsobit výuku každému z nich. Na škole oceňuji vstřícný přístup učitelů a pečlivou přípravu žáků na přijímací zkoušky na střední školu. Dcera byla také ráda, že díky menší velikosti školy se navzájem poznaly děti napříč ročníky. Škola pro děti pořádala mnoho aktivit jako např. lyžařský výcvik, cyklo výlet, návštěvu divadla, kina atd. Je vidět, jak škola neustále pracuje na vývoji a růstu ve všech oblastech. Chtěla bych poděkovat všem pedagogům za jejich práci, trpělivost s dětmi, vstřícnost a určitě nemalou časovou investici do fungování a budování celé školy.

Š. S.

maminka

SPOLUPRÁCE NA PROJEKTECH

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol

Prevence sedavého chování a podpora pohybové aktivity adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách

Česká organizace pomáhající lidem na Ukrajině v oblasti Krasnohorivka, která je zasažena válkou

Vzdělávání všem

VŠEM bez rozdílu pomáhá všem v profesním rozvoji a na cestě k uplatnění.


Mary's Meals

Mary's Meals je charitativní nevládní nízkonákladová organizace zabývající se programy školního stravování v převážně rozvojových zemích 

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II

Cílem projektu je v souladu s výzvou OP VVV aktualizovat a rozšířit stávající Místní akční plán rozvoje vdělávání (MAP) ve městě Brně, který byl vytvořen v již ukončeném projektu města Brna.

Kontakt: www.projektmap.cz