Jsme tu pro Vaše děti již 12 let

KŘESŤANSKÁ ŠKOLA 

SOUKROMÁ ŠKOLA RODINNÉHO TYPU 

ZÁPIS NA ŠK. ROK 2021/22

  • zápis do ZŠ: 6. - 7. dubna 2021 v 15 - 17 hod.
  • zápis do MŠ: 3. května 2021 ve 13 - 17 hod.

Přijímáme žáky na prezenční i individuální vzdělávání do všech ročníků.

31. 3. 2021 v 17 hod. proběhne online informační schůzka pro zájemce o zápis do ZŠ. Přihlašovací údaje na Zoom naleznete zde

Informace k průběhu zápisu do ZŠ naleznete zde. O zápisu do MŠ Vás budeme brzy informovat.

Vzhledem k situaci ohledně pandemie Covid-19, prosím, sledujte náš web kvůli případným změnám. Své dotazy můžete posílat na zs@krestanskaskola.cz nebo volat na tel. 739 255 823.

Děkujeme za pochopení.

Informace o distančním vzdělávání (Covid-19) naleznete zde.

CO SE U NÁS DĚJE

Naši nejmenší mají za sebou týden plný zajímavých aktivit. Povídali si o vědcích a zkoušeli různé pokusy. Vyřádili se na sněhu i během karnevalu.

Dnes jsme se s druháky a třeťáky vyřádili na našich nových tabletech. Pro každého se našlo něco. Hráli jsme únikovou hru na vyjmenovaná slova, při níž jsme se také naučili snímat QR kódy. Potom jsme každý procvičovali podle svých potřeb.

Prvňáčci si dnes s paní učitelkou povídali o uplynutém pololetí, společně zhodnotili svůj pokrok a dostali svá první vysvědčení. První pololetí i přes všechny koronavirové překážky krásně zvládli. Jsme na ně moc hrdí!

Další články naleznete zde nebo na naší 

facebookové stránce.


CO O NÁS ŘÍKAJÍ RODIČE

Syn byl na předchozí škole velmi nešťastný, nedokázal se zařadit do kolektivu. Ihned po přestupu do školy Jana Husa byl spolužáky přijat a cítí se zde velmi dobře. Jsme za tuto školu velmi vděční i za to, jak paní učitelka pracuje s třídním kolektivem.

J. + Z. F.

rodiče

Souhlasím s hodnotami této školy. Zejména oceňuji to, jak učitelé přistupují k žákům, vidím, že děti mají opravdu rádi. Dívají se na ně jako na jedinečné osobnosti a berou je jako vzácné Boží stvoření.

M. H.

maminka 

V době, kdy naše rodina procházela těžkým obdobím, jsme na dětech pozorovali, že škola je pro ně jediným místem, kde se cítily bezpečně, místem, kde se pro ně nic neměnilo.

F. T.

tatínek 

Moje dcera navštěvovala školu ZŠ Jana Husa čtyři roky - od 6. do 9. třídy. Líbilo se mi, že díky malému počtu žáků ve třídě mohli učitelé individuálně přizpůsobit výuku každému z nich. Na škole oceňuji vstřícný přístup učitelů a pečlivou přípravu žáků na přijímací zkoušky na střední školu. Dcera byla také ráda, že díky menší velikosti školy se navzájem poznaly děti napříč ročníky. Škola pro děti pořádala mnoho aktivit jako např. lyžařský výcvik, cyklovýlet, návštěvu divadla, kina atd. Je vidět, jak škola neustále pracuje na vývoji a růstu ve všech oblastech. Chtěla bych poděkovat všem pedagogům za jejich práci, trpělivost s dětmi, vstřícnost a určitě nemalou časovou investici do fungování a budování celé školy.

Š. S.

maminka

SPOLUPRÁCE NA PROJEKTECH

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol

Kontakt: www.ovocentrum.cz

Česká organizace pomáhající lidem na Ukrajině v oblasti Krasnohorivka, která je zasažena válkou

Kontakt: www.chutpomahat.cz

Vzdělávání všem

VŠEM bez rozdílu pomáhá všem v profesním rozvoji a na cestě k uplatnění. 

Kontakt: www.vzdelavanivsem.cz

Mary´s Meals

Mary's Meals je charitativní nevládní nízkonákladová organizace zabývající se programy školního stravování v převážně rozvojových zemích.

Kontakt: www.marysmeals.cz

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji

Kontakt: Lenka Rafailovičová

Tel.: +420 774 693 207

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II

Cílem projektu je v souladu s výzvou OP VVV aktualizovat a rozšířit stávající Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) ve městě Brně, který byl vytvořen v již ukončeném projektu města Brna.

Kontakt: www.projektmap.cz

Šablony III

Naše škola realizuje projekt Moderní výuka, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ III.

Hlavním cílem projektu je sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Další informace naleznete zde.

Kontakt: www.opvvv.msmt.cz

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2020 soukromým a církevním mateřským školám

Město Brno poskytlo MŠ J. Husa z důvodu minimalizace dopadu důsledků epidemie Covid-19 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 24 000 Kč.

Kontakt: www.brno.cz