Základní škola > Učitelé a zaměstnanci ZŠ

UČITELÉ A ZAMĚSTNANCI ZŠ

Vedení školy

Mgr. Martina Horčicová

ředitelka školy

hospodářka

vedoucí poradenského pracoviště

školní metodik prevence

speciální pedagog

třídní učitelka 2. a 3. ročníku

vyučující na 1. stupni: Čj - 2. a 3. ročník

                                      M - 2. a 3. ročník

vyučující na 2. stupni: Hv - 8. - 9. ročník

tel.: 739 255 823

e-mail: horcicova@krestanskaskola.cz

Mgr. Anežka Razimová

zástupkyně ředitelky

třídní učitelka 9. ročníku

správce osobních údajů

správce Bakalářů

vyučující na 1. stupni: Bn - 2. a 3. ročník

vyučující na 2. stupni: Čj - 6., 7., 9. ročník

                                      Bn - 9. ročník

                                      Ov - 6. - 9. ročník

                                      Ev - 7. - 9. ročník

tel.: 604 245 290

e-mail: razimova@krestanskaskola.cz

Pedagogičtí pracovníci

MVDr. Bc. Alena Pavlatová

třídní učitelka 1. ročníku

vyučující na 1. stupni: Čj - 1. ročník

                                      M - 1. ročník

                                     Prv - 1. ročník

                                     Ev - 1. ročník

                                     Tv - 1. - 5. ročník

e-mail: pavlatovaalena@krestanskaskola.cz

Linda Kadlecová

asistentka pedagoga 1. ročníku

e-mail: kadlecova@krestanskaskola.cz

Vjesna Nehrja

asistentka pedagoga 1. ročníku

e-mail: nehrja@krestanskaskola.cz

Mgr. Martina Horčicová

ředitelka školy

hospodářka

školní metodik prevence

speciální pedagog

třídní učitelka 2. a 3. ročníku

vyučující na 1. stupni: Čj - 2. a 3. ročník

                                      M - 2. a 3. ročník

vyučující na 2. stupni: Hv - 8. - 9. ročník

e-mail: horcicova@krestanskaskola.cz

Bc. Petra Horáková

asistentka pedagoga 2. a 3. ročníku

vychovatelka 1. oddělení

e-mail: horakova@krestanskaskola.cz

Mgr. Natalja Viková

asistentka pedagoga 2. a 3. ročníku

e-mail: vikova@krestanskaskola.cz

Mgr. Marie Ahmetajová

třídní učitelka 4. a 5. ročníku

vychovatelka 2. oddělení

vyučující na 1. stupni: Čj - 4. a 5. ročník

                                      M - 4. a 5. ročník

                                      Ev - 4. a 5. ročník

vyučující na 2. stupni: D - 7. - 9. ročník

                                      Prč - 7. ročník

e-mail: ahmetajova@krestanskaskola.cz

Alena Kubešová

asistentka pedagoga 4. a 5. ročníku

e-mail: kubesova@krestanskaskola.cz

Mgr. Zdeňka Řezníčková

výchovný poradce

třídní učitelka 6. ročníku

vyučující na 1. stupni: Prv - 2. a 3. ročník

                                      Ev - 2. a 3. ročník

                                      Př - 4. a 5. ročník

                                      Vl - 4. a 5. ročník

vyučující na 2. stupni: D - 6. ročník

                                      Př - 6., 7., 9. ročník

                                      Z - 6. ročník

                                      Prč - 6. ročník

                                      Ch - 8. - 9. ročník

                                      Ev - 6. ročník

e-mail: reznickova@krestanskaskola.cz

MUDr. Petr Horák

asistent pedagoga 6. ročníku

vyučující na 2. stupni: Př - 8. ročník

                                      Vz - 8. - 9. ročník

e-mail: horak@krestanskaskola.cz

Mgr. Lenka Gillíková

třídní učitelka 7. ročníku

vyučující na 2. stupni: M - 6. - 9. ročník

e-mail: gillikova@krestanskaskola.cz


Mgr. Zdeňka Nejezchlebová

asistentka pedagoga 7. ročníku

e-mail: nejezchlebova@krestanskaskola.cz

Bc. Marie Pavlatová

třídní učitelka 8. ročníku

vyučující na 1. stupni: Hv - 1. - 5. ročník

vyučující na 2. stupni: Nj - 7. - 9. ročník

                                      Hv - 6. - 7. ročník

e-mail: pavlatova@krestanskaskola.cz

Mgr. Anežka Razimová

třídní učitelka 9. ročníku

správce osobních údajů

správce Bakalářů

vyučující na 1. stupni: Bn - 2. a 3. ročník

vyučující na 2. stupni: Čj - 6., 7., 9. ročník

                                      Bn - 9. ročník

                                      Ov - 6. - 9. ročník

                                      Ev - 7. - 9. ročník

e-mail: razimova@krestanskaskola.cz

Anna Vicenecová

asistentka pedagoga 9. ročníku

e-mail: vicenecova@krestanskaskola.cz

Ing. Ernest Ebu

vyučující na 2. stupni: Aj - 6. - 9. ročník

                                      F - 6. - 9. ročník

                                      Bn - 8. ročník

                                      Prč - 8. ročník

e-mail: ebu@krestanskaskola.cz

Mgr. Michaela Hebelková

vyučující na 1. stupni: Aj - 1., 3., 4., 5. ročník

                                     Vv - 1. - 5. ročník

                                     Prč - 1. - 5. ročník

                                     Bn - 1. ročník

vyučující na 2. stupni: VV - 6. - 9. ročník

                                       Bn - 6. ročník

e-mail: hebelkova@krestanskaskola.cz

Mgr. Věra Benkovičová

vyučující na 1. stupni: Bn - 4. a 5. ročník

vyučující na 2. stupni: Z - 7. - 9. ročník

                                      Bn - 7. ročník

                                      Čj - 8. ročník

e-mail: benkovicova@krestanskaskola.cz

Matěj Pokorný

vyučující na 1. stupni: Inf - 5. ročník

vyučující na 2. stupni: Inf - 6. - 9. ročník

                                       Tv - 6. - 9. ročník

e-mail: pokorny@krestanskaskola.cz

Mgr. Ester Fišerová

externí asistentka pedagoga 8. ročníku

e-mail: fiserova@krestanskaskola.cz

Provozní zaměstnanci

Lenka Rafailovičová

sekretářka

e-mail: rafailovicova@krestanskaskola.cz

Zdeňka Žílová

uklízečka

e-mail: zilova@krestanskaskola.cz

Lucie Ježová

kuchařka