Základní škola > Učitelé a zaměstnanci ZŠ

UČITELÉ A ZAMĚSTNANCI ZŠ

Ředitelka školy

Mgr. Martina Horčicová

ředitelka školy

vedoucí školního poradenského pracoviště

výchovná poradkyně

speciální pedagožka

Vyučující na 1. stupni:

 • Prč, Vv - 3. ročník

e-mail: horcicova@krestanskaskola.cz

Učitelé

Mgr. Dagmar Přibylová

třídní učitelka 1. ročníku

vyučující na 1. stupni: 

 • Čj - 1. ročník
 • Ma - 1. ročník
 • Prv - 1. ročník
 • Ev - 1. ročník
 • Bn - 1. ročník
 • Hv - 1.-2. ročník
 • Vv - 1.-2. ročník
 • Prč - 1.-2. ročník

e-mail: pribylova@krestanskaskola.cz

Bohdana Ondrová

třídní učitelka 2. ročníku

vyučující na 1. stupni: 

 • Čj - 2. ročník
 • Ma - 2. ročník
 • Prv - 2. ročník
 • Ev - 2. ročník
 • Bn - 2. ročník

e-mail: ondrova@krestanskaskola.cz

Vojtěch Ondra

třídní učitel 3. ročníku

vyučující na 1. stupni: 

 • Čj - 3. ročník
 • Ma - 3. ročník
 • Prv - 3. ročník
 • Ev - 3. ročník
 • Hv - 3. ročník

e-mail: ondra@krestanskaskola.cz

MVDr. Bc. Alena Pavlatová

třídní učitelka 4. ročníku

vyučující na 1. stupni: 

 • Čj - 4. ročník
 • Ma - 4. ročník
 • Př/Vl - 4. ročník
 • Ev - 4. ročník
 • Prč - 4. ročník
 • Hv - 4. ročník
 • Vv - 4. ročník
 • Bn - 4. + 5. ročník

vyučující na 2. stupni:

 • Př - 8. ročník

e-mail: pavlatovaalena@krestanskaskola.cz

Mgr. Marie Ahmetajová

třídní učitelka 5. ročníku

vyučující na 1. stupni:

 • Čj - 5. ročník
 • Ma - 5. ročník
 • Př/Vl - 5. ročník
 • Ev - 5. ročník
 • Prč - 5. ročník
 • Vv - 5. ročník

e-mail: ahmetajova@krestanskaskola.cz

Mgr. Jan Zaplatil

třídní učitel 6. ročníku

vyučující na 1. stupni:

 • Tv - 3. + 4. + 5. ročník

vyučující na 2. stupni:

 • Čj - 6. ročník
 • Hv - 6.-9. ročník
 • Bn - 6. ročník
 • Prč - 6. ročník
 • Vv - 6. a 9. ročník
 • Ze - 6.-9. ročník
 • Tv - 6.+7. ročník

e-mail: zaplatil@krestanskaskola.cz

Mgr. Alžbeta Chovančíková

metodik prevence

třídní učitelka 7. ročníku

vyučující na 1. stupni:

 • Aj - 1.-3. ročník

vyučující na 2. stupni:

 • Aj - 7. ročník
 • Vv - 7. ročník
 • Prč - 7. ročník
 • Bn - 7. ročník

e-mail: chovancikova@krestanskaskola.cz

Mgr. Marie Pavlatová

třídní učitelka 8. ročníku

vyučující na 1. stupni:

 • Aj - 4. + 5. ročník
 • Hv - 5. ročník

vyučující na 2. stupni:

 • Aj - 6., 8. a 9. ročník
 • Nj - 7.-9. ročník
 • Bn - 8. ročník
 • Vv - 8. ročník

e-mail: pavlatova@krestanskaskola.cz

Mgr. Lenka Gillíková

třídní učitelka 9. ročníku

kariérní poradkyně

vyučující na 2. stupni:

 • Ma - 6.-9. ročník
 • Prč - 8. ročník
 • Bn - 9. ročník

e-mail: gillikova@krestanskaskola.cz

Filip Poulík

vyučující na 2. stupni:

 • Př - 6.-9. ročník

e-mail: poulik@krestanskaskola.cz

Mgr. Kristýna Bednaříková

vyučující na 1. stupni:

vyučující na 2. stupni:

 • Čj - 6.-9. ročník

e-mail: bednarikova@krestanskaskola.cz

Mgr. Jan Možný

vyučující na 2. stupni:

 • Dě - 6.-9. ročník

e-mail: mozny@krestanskaskola.cz

Mgr. Veronika Pazderová

vyučující na 2. stupni:

 • Ov - 6.-9. ročník
 • Vkz - 8.-9. ročník

e-mail: pazderova@krestanskaskola.cz


Bc. Sára Walach

vyučující na 2. stupni:

 • Fy - 6.-9. ročník
 • Che - 8.-9. ročník

e-mail: walach@krestanskaskola.cz

Bc. Gabriela Kolegarová

vyučující na 1. stupni:

 • Tv - 1.+2. ročník
 • Bn - 3. ročník

vyučující na 2. stupni:

 • Tv - 8.+9. ročník

e-mail: ekonomka@krestanskaskola.cz

Pavel Egerle

vyučující na 1. stupni:

 • Inf - 4.-5. ročník

vyučující na 2. stupni:

 • Inf - 6.-9. ročník

e-mail: egerle@krestanskaskola.cz

Mgr. Jana Otevřelová

2. pedagog v 5. ročníku

e-mail: otevrelova@krestanskaskola.cz

Asistenti pedagoga

Ing. Jana Ždánská

asistentka pedagoga 1. ročníku

e-mail: zdanska@krestanskaskola.cz

Alena Kubešová

asistentka pedagoga 2. ročníku

e-mail: kubesova@krestanskaskola.cz

Andrea Paseková

asistent pedagoga 3. ročníku

e-mail: pasekova@krestanskaskola.cz

Lucie Ježová

asistentka pedagoga 4. ročníku

e-mail: jezova@krestanskaskola.cz

Linda Kadlecová

asistentka pedagoga 4. ročníku

e-mail: kadlecova@krestanskaskola.cz

Michaela Vaňková

asistentka pedagoga 5. ročníku

e-mail: vankova@krestanskaskola.cz

Sára Buchtová

asistentka pedagoga 6. ročníku

e-mail: buchtova@krestanskaskola.cz

Ing. Ernest Ebu

asistent pedagoga 7. ročníku

e-mail: ebu@krestanskaskola.cz

Lenka Prayová

asistentka pedagoga 8. ročníku

e-mail: prayova@krestanskaskola.cz

Provozní zaměstnanci

Ing. Jana Majirská

vedoucí provozu, sekretariát

tel.: 778 529 036

e-mail: sekretariat@krestanskaskola.cz

                jidelna@krestanskaskola.cz

Mgr. Alžbeta Chovančíková

asistentka ředitelky

e-mail: chovancikova@krestanskaskola.cz

Bc. Gabriela Kolegarová

ekonomka

e-mail: ekonomka@krestanskaskola.cz

Mariya Bohunyak

kuchařka

Anna Filová

kuchařka

Malvina Holovko

kuchařka

Zdeňka Žílová

uklízečka