Základní škola > Učitelé a zaměstnanci ZŠ

UČITELÉ A ZAMĚSTNANCI ZŠ

Mgr. Zora Spurná

ředitelka

kariérní poradce

speciální pedagog

vyučující na 2 stupni: Čj - 7. ročník

                                     Ev - 9. ročník 

e-mail: spurna@krestanskaskola.cz

od 1. 3. 2020 třídní učitelka 7. ročníku

Mgr. Martina Horčicová

zástupkyně

hospodářka

třídní učitelka 1. a 2. ročníku

speciální pedagog 

vyučující na 1. stupni: Čj - 1. a 2. ročník

                                      M - 1. a 2. ročník

                                     Hv - 1. - 4. ročník

vyučující na 2. stupni: Hv - 6. - 9. ročník

e-mail: horcicova@krestanskaskola.cz

Hana Renzová

asistentka pedagoga 1. a 2. ročníku

e-mail: renzova@krestanskaskola.cz

Bc. Petra Horáková

asistentka pedagoga 1. a 2. ročníku

vychovatelka 1. oddělení

e-mail: horakova@krestanskaskola.cz

Mgr. Marie Ahmetajová

třídní učitelka 3. ročníku

vychovatelka 2. oddělení

vyučující na 1. stupni: Čj - 3. ročník

                                      M - 3. ročník

                                      Vv - 3. - 4. ročník

                                      Prč - 3. ročník

                                      Ev - 5. ročník

vyučující na 2. stupni: Prč - 7. ročník

                                       D - 6., 8. ročník

e-mail: ahmetajova@krestanskaskola.cz

Mgr. Jana Horáková

třídní učitelka 4. a 5. ročníku

vyučující na 1. stupni: Čj - 4. a 5. ročník

                                      Aj - 5. ročník

                                      M - 4. a 5. ročník

                                      Př/Vl - 4. a 5. ročník

                                      Vv - 5. ročník

vyučující na 2. stupni: Vv - 6. ročník

                                      Tv/D - 6. - 9. ročník

e-mail: horakovajana@krestanskaskola.cz

MUDr. Petr Horák

asistent pedagoga 4. a 5. ročníku

vyučující na 2. stupni: Př - 8. ročník

                                       Vz - 8. - 9. ročník

e-mail: horak@krestanskaskola.cz 

Mgr. Lenka Gillíková

třídní učitelka 6. ročníku

vyučující na 2. stupni: M - 6. - 9. ročník

                                      Ev - 6. ročník

e-mail: gillikova@krestanskaskola.cz 


Mgr. Zdeňka Nejezchlebová

asistentka pedagoga 6. ročníku

e-mail: nejezchlebova@krestanskaskola.cz

Mgr. Zora Spurná

třídní učitelka 7. ročníku

ředitelka

kariérní poradce

speciální pedagog

vyučující na 2 stupni: Čj - 7. ročník

Ev - 9. ročník

e-mail: spurna@krestanskaskola.cz


Mgr. Anežka Razimová

třídní učitelka 8. ročníku

vyučující na 1. stupni: Bn - 1. a 2. ročník

vyučující na 2. stupni: Čj - 6., 8., 9. ročník

                                       Bn - 7. - 9. ročník

                                       Ov - 7. - 9. ročník

                                       Ev - 7. - 8. ročník

e-mail: razimova@krestanskaskola.cz

Anna Vicenecová

asistentka pedagoga 8. ročníku

e-mail: vicenecova@krestanskaskola.cz

Mgr. Zuzana Kuželová

třídní učitelka 9. ročníku

školní metodik prevence

vyučující na 1. stupni: Tv - 1. - 5. ročník

                                     Inf - 5. ročník

vyučující na 2. stupni: Tv - 6. - 9. ročník

                                        D - 7., 9. ročník

                                       Fy - 6. - 9. ročník

                                      Inf - 6. - 9. ročník

                                       Vv - 7., 9. ročník

e-mail: kuzelova@krestanskaskola.cz 

Mgr. Zdeňka Řezníčková

výchovný poradce

vyučující na 1. stupni: Prv - 1. - 4. ročník

                                      Ev - 1. a 2. ročník

                                      Vv - 1. a 2. ročník

                                      Prč - 1. - 5. ročník

                                       Vl - 3. - 4. ročník

vyučující na 2. stupni: Př - 6., 7., 9. ročník

                                        Z - 6. ročník

                                        Prč - 6. ročník

                                        Ch - 8. - 9. ročník

                                        Vv - 8. ročník

e-mail: reznickova@krestanskaskola.cz


Mgr. Věra Benkovičová

vyučující na 2. stupni: Ov - 6. ročník

                                       Z - 6. - 9. ročník

e-mail: benkovicova@krestanskaskola.cz

Mgr. Dana Fryšarová

vyučující na 1. stupni: Bn - 3. - 5. ročník

vyučující na 2. stupni: Bn - 6. ročník

e-mail: frysarova@krestanskaskola.cz

Ing. Ernest Ebu

vyučující na 1. stupni: Aj - 3. a 4. ročník

vyučující na 2. stupni: Aj - 6. - 9. ročník

e-mail: ebu@krestanskaskola.cz

Bc. Marie Pavlatová

vyučující na 2. stupni: Nj - 7. a 9. ročník

e-mail: pavlatova@krestanskaskola.cz

Lenka Rafailovičová

sekretářka

e-mail: rafailovicova@krestanskaskola.cz

Mgr. Ester Fišerová

externí asistentka pedagoga 7. ročníku

e-mail: fiserova@krestanskaskola.cz

Zdeňka Žílová

uklízečka

e-mail: zilova@krestanskaskola.cz