Základní škola > Školní pedagogické pracoviště ZŠ

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ZŠ

Mgr. Martina Horčicová

vedoucí poradenského pracoviště

speciální pedagožka

výchovná poradkyně

Konzultace po domluvě.

telefon: +420 739 255 823

e-mail: horcicova@krestanskaskola.cz

Náplň práce výchovné poradkyně:

  • koordinuje činnosti související se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • spolupracuje se školským poradenským zařízením a dalšími institucemi podílejícími se na vzdělávání a výchově žáků

Mgr. Alžbeta Chovančíková

školní metodik prevence

Konzultace po domluvě.

e-mail: chovancikova@krestanskaskola.cz

Náplň práce metodika prevence:

  • zajišťuje informovanost v oblasti prevence sociálně patologických jevů
  • pomáhá při řešení problémových jevů chování
  • koordinuje spolupráci školy s odbornými pracovišti

Mgr. Lenka Gillíková

kariérní poradce

Konzultace po domluvě.

e-mail: gillikova@krestanskaskola.cz

Náplň práce kariérní poradkyně:

  • pomoc žákům při výběru střední školy a volbě povolání
  • konzultace pro žáky i jejich rodiče
  • přihlášky na SŠ, zápisové lístky

Mgr. Nicole Řezáčová

speciální pedagožka

e-mail: rezacova@krestanskaskola.cz