Základní škola > Školní pedagogické pracoviště ZŠ

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ZŠ

Mgr. Zdeňka Řezníčková
výchovný poradce
konzultace: čtvrtek 7.30 - 8.00 

Delší hovory je nutno předem dohodnout. 

telefon: +420 732 977 061

email: reznickova@krestanskaskola.cz 

Náplň práce výchovné poradkyně:

  • koordinuje činnosti související se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • spolupracuje se školským poradenským zařízením a dalšími institucemi podílejícími se na vzdělávání a výchově žákůMgr. Martina Horčicová

speciální pedagog

školní metodik prevence

Konzultace po domluvě.

telefon: +420 602 378 819

e-mail: horcicova@krestanskaskola.cz


Náplň práce metodika prevence:

  • zajišťuje informovanost v oblasti prevence sociálně patologických jevů
  • pomáhá při řešení problémových jevů chování
  • koordinuje spolupráci školy s odbornými pracovišti

Mgr. Zora Spurná

kariérní poradce, speciální pedagog

Konzultace po domluvě. 

telefon: +420 739 255 823

e-mail: spurna@krestanskaskola.cz


Náplň práce kariérní poradkyně:

  • pomoc žákům při výběru střední školy a volbě povolání
  • konzultace pro žáky i jejich rodiče
  • přihlášky na SŠ, zápisové lístky