Základní škola > Školné a platby ZŠ

ŠKOLNÉ A PLATBY ZŠ

Platba školného probíhá následovně:

  • školné je za celý školní rok 14 400,-
  • školné lze hradit měsíčně (1200,- /měsíc), čtvrtletně 3 600,- nebo pololetně 7 200,-
  • splatnost je vždy do 15. dne v daném měsíci, včetně prázdnin (kromě žáků, kteří ukončili základní vzdělání)