Základní škola > Školné a platby ZŠ

ŠKOLNÉ A PLATBY ZŠ

Platba školného probíhá následovně:

  • školné je za celý školní rok 30 000,-
  • školné lze hradit měsíčně (2 500,-), čtvrtletně (7 500,-) nebo pololetně (15 000,-)
  • sleva pro sourozence: 3. a další dítě již školné neplatí
  • splatnost je vždy do 15. dne v daném měsíci, včetně prázdnin (kromě žáků, kteří ukončili základní vzdělání)
  • školné zaplaťte na účet 43-2913410257/0100 s variabilním symbolem, který Vám byl přidělen