Mateřská škola >Školné a platby MŠ

ŠKOLNÉ A PLATBY MŠ

Platba školného probíhá následovně:

  • školné je za celý rok 32 400,- 
  • školné lze hradit měsíčně (2 700,-), čtvrtletně (8 100,-) nebo pololetně (16 200,-)
  • sleva pro sourozence: 3. a další dítě již školné neplatí
  • školné se platí po celý rok, včetně prázdnin
  • splatnost je vždy do 15. dne v daném měsíci
  • školné zaplaťte na účet 43-2913410257/0100 s variabilním symbolem, který Vám byl přidělen


Příspěvek na činnosti dětí v MŠ:

  • 1 200,-/rok (v hotovosti)
  • příspěvek je využit na pomůcky, papíry a různé aktivity