Mateřská škola >Školné a platby MŠ

ŠKOLNÉ A PLATBY MŠ

1 700,- Kč za měsíc

PŘÍSPĚVEK NA ČINNOST DĚTÍ V MŠ

700,- Kč za rok (v hotovosti)

Školné se platí po celý rok včetně prázdnin.

Školené je potřeba uhradit do 15. dne v daném měsíci. K tomu se jednou ročně platí příspěvek na činnost dětí v MŠ v hotovosti na různé pomůcky, papíry a aktivity.

Sleva pro sourozence: třetí dítě a další už školné neplatí

Školné zaplaťte na účet 43-2913410257/0100 s variabilním symbolem, který Vám byl přidělen.