ŠABLONY III

Naše škola realizuje projekt Moderní výuka, reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018060 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ III.

Projekt je zaměřen: 

- na personální podporu - školní asistent, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ - sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, aktivity rozvíjející ICT v MŠ - využití ICT ve vzdělávání v MŠ rozvojové aktivity MŠ - projektový den ve výuce.

ZŠ - na personální podporu - školní asistent, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ - sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, aktivity rozvíjející ICT v ZŠ - využití ICT ve vzdělávání v ZŠ, extrakurikulární aktivity a rozvojové aktivity ZŠ - klub pro žáky ZŠ, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, projektový den ve výuce.

Hlavním cílem projektu je sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU.