Návštěva Dukovan

30.04.2022

Osmáci a děváťáci v pátek v rámci výuky fyziky navštívili jadernou elektrárnu v Dukovanech.