Laborky v chemii

06.10.2022

V rámci laboratorních prací v chemii žáci pozorovali vlastnosti látek. 🧐U některých úkolů jim stačilo spolehnout se na své smysly, především zrak, u jiných úkolů bylo třeba, aby se zapojili více. Vyzkoušeli si např. rozpustnost látek v různých rozpouštědlech, měřili pH roztoků, porovnávali hustotu odlišných kapalin, pozorovali změny skupenství apod. 👩‍🔬👨‍🔬