Komenský 2020, Měníme svět k lepšímu

25.04.2023

"Lidskost není docela v pořádku, ale není docela ztracena."

Tato slova Jana Amose Komenského jsou i po 350 letech stále živá. Ani dnes nejsou lidské věci zcela v pořádku, ale ani dnes nejsou zcela ztraceny - zvláště tehdy, povedeme-li mladé lidi k zodpovědnému jednání. V rámci týdenního projektu "Naše planeta" jsme se rozhodli žákům u nás na škole ukázat, že i oni mají společnosti, a dokonce i celé planetě co dát. 

Tento projekt zahrnoval:

Sázení stromů

Celý týden jsme se napříč všemi předměty tématu planety věnovali a v pátek 31. 3. 2023 jsme vyrazili ve spolupráci se školním lesním podnikem za Brno vysázet borovice.

Barevný týden

Stejně barevní jako naše krásná planeta jsme byli i my, když jsme na každý den oblékli určenou barvu a počítali body za kusy oblečení. Zvítězila 6. třída!!! Gratulujeme:)

Přetextuj píseň

Do projektu jsme vtáhli i rodiče, kteří stejně jako žáci a paní učitelky dostali možnost přetextovat píseň "Dělání, dělání, všechny smutky zahání" na tematické "Sázení, sázení, planetu nám promění". Máme moc šikovné rodiče našich žáků. :) Posuďte sami a prohlédněte si výsledný plakát s texty:

Zapojení do soutěže

S tímto projektem Naše planeta jsme se zapojili do celostátní soutěže Komenský 2020, Měníme svět k lepšímu. Věříme, že s nově vysázenými stromy bude svět opravdu zas o kousek lepší!

Vybraný Komenského citát, který jsme se rozhodli v soutěži uplatnit a po celou dobu realizace našeho projektu jsme jej měli na mysli, je:

Každý má hledět ne pouze na svůj prospěch, ale na prospěch společnosti.