Klima není prima

07.04.2022

V úterý 5. 4. jsme společně s lektorkou pro žáky 8. a 9. ročníku uspořádali projektový den na téma Klima není prima. Žáci byli vtaženi do nelehkého problému klimatické změny na planetě a z ní vyplývajících adaptačních opatření.