Sportovní turnaj křesťanských škol

22.09.2019

Vybraní žáci II. stupně se dneska zúčastnili křesťanského sportovního turnaje ve Zlíně . Do Brna si vezeme krásné 2. místo, které nám vyhráli naši chlapci ve fotbale a naše dívky ulovily 4. místo ve vybíjené . Nejvíce si ceníme velké veřejné pochvaly od pořadatelů, a to za fair play chování po celou dobu turnaje . Děkujeme Vám za reprezentaci naší školy .