Etické dílny - sex, láska, vztahy

17.02.2022

Je pro nás důležité, abychom naše žáky připravili na život, který je čeká. Jsme zároveň moc vděční za to, že jim na vše můžeme ukázat biblický pohled. I proto jsme si do školy pozvali Etické dílny s programem Sex, láska a vztahy. Věříme, že to pro naše žáky bylo velmi přínosné.