Archeologické vykopávky

03.07.2024

POSLEDNÍ STŘÍPKY ŠKOLNÍHO ROKU

27. 6. navštívili někteří naši žáci archeologickou laboratoř společnosti Archaia. Dvě paní laborantky si pro náš připravily krátké povídání o archeologii. Poté se žáci rozdělili na několik stanovišť a vyzkoušeli si práci zaměstnanců laboratoře. Například se pokoušeli složit z nalezených střepů rozbité středověké nádoby (reálné, žádné repliky), vyzkoušeli si fotodokumentaci očištěných nálezů, psali středověkými střepy či skládali historickou dlážděnou podlahu. V laboratoři se běžně neprovádí, jsme tedy jediná škola, která si mohla něco podobného vyzkoušet. Byl to zážitek!