Informace ze školy

28.07.2021

Drazí přátelé naší školy,

rádi bychom Vám poděkovali za Vaši podporu a modlitby a poslali Vám pozdravy a informace z naší Křesťanské školy a školky Jana Husa.

Jak určitě víte, v červnu jsme zakončili první rok na novém místě - Šujanově náměstí 1. Pomaličku se nám daří zútulňovat, dovybavovat a vybarvovat všechny prostory. Chceme, aby ze školy sálala rodinná a přátelská atmosféra.

Otevřeli jsme další samostatný ročník na prvním stupni - 1. třídu. Stále však máme volná místa ve většině ročníků.

Na novém místě jsme otevřeli i druhé oddělení MŠ. Stále se o nás ale příliš neví, a tak se nám ho i přes veškerou naši snahu nepodařilo naplnit. Jsme však velmi vděční za nové hřiště, které se nám pro mateřinku povedlo vybudovat na dvoře školy. Prosím, šiřte o nás informace dál.

Do MŠ hledáme paní učitelku, která bude milovat Hospodina a vztah k Němu se bude odrážet na jejím životě a práci s dětmi. Výhodou jsou zkušenosti s vedením týmu a praxe v oboru. Není to však nutností, rádi ji vše naučíme.

Tím, že děti ve škole tráví poměrně velkou část dne, věříme, že je důležité, kdo je během jejich dospívání a vedení ovlivňuje. Proto je pro nás velmi podstatné, aby všichni naši zaměstnanci byli obrácení křesťané a znali Pána Ježíše. Děti mají různé otázky, prožívají nejrůznější situace, a proto je důležité, aby znaly Boží pohled na věc - a to obzvláště v dnešní době, kdy se nám do společnosti a škol tlačí názory, které jsou v rozporu s tím, jak to náš Bůh Otec zamýšlel. V naší škole dětem nevyvracíme to, co se kolem ve společnosti děje, nezavíráme před tím oči. Ukazujeme jim však Boží pohled na věc a vysvětlujeme jim, že mají v životě na výběr a mohou se rozhodnout. Modlíme se za všechny děti a snažíme se jim být příkladem. Chceme, aby to, co říkáme, viděly na našich životech. V tomto přístupu se zásadně lišíme od ostatních škol.

I nadále je možnost přijít se podívat do MŠ i ZŠ a vyzkoušet si, jak to u nás probíhá. Moc rádi přivítáme nové děti.

Přejeme Vám požehnané letní dny, Boží přízeň a milost v každé situaci a rozhodování.

Za kolektiv Křesťanské ZŠ a MŠ Jana Husa

Martina Horčicová a Anežka Razimová

zs@krestanskaskola.cz

tel. 739 255 823