Křesťanská škola plně akreditovaná ACSI, zařazená do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy

Školní kalendář

Spolupráce na projektech

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

Kontakt: podpora@ovocentrum.cz
Více informací zde


Prevence sedavého chování a podpora pohybové aktivity adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách.

Kontakt: kuzelova@krestanskaskola.cz
Více informací zde


Chuť pomáhat

Více informací zde


Vzdělávání všem

Více informací zde

ZaměstnanciVEDENÍ ŠKOLY


Mgr. Zora Spurná

řízení školy

vedoucí ŠPP

učitelka na 2. stupni: Čj, EV – 7. ročník

kulturní poradkyně při žákovských vystoupeních

kariérová poradkyně pro oba stupně

metodička a vedoucí metodického sdružení pro 2. stupeň

vedoucí individuálního vzdělávání na škole

spurna@krestanskaskola.cz

 


Mgr. Martina Horčicová