Křesťanská škola plně akreditovaná ACSI, zařazená do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy

Školní kalendář

Spolupráce na projektech

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

Kontakt: podpora@ovocentrum.cz
Více informací zde


Prevence sedavého chování a podpora pohybové aktivity adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách.

Kontakt: kuzelova@krestanskaskola.cz
Více informací zde


Chuť pomáhat

Více informací zde


Vzdělávání všem

Více informací zde

ZaměstnanciVEDENÍ ŠKOLY


Mgr. Zora Spurná

ředitelka

vedoucí ŠPP - kariérová poradkyně

učitelka 2. stupně: Čj - 9. roč

spurna@krestanskaskola.cz

 


Mgr. Martina Horčicová
zástupkyně ředitelky školy hospodářka

speciálně pedagogická péče

učitelka na 1. stupni: Hv – 1. roč. , 2. a 3. roč.
učitelka na 2. stupni: Hv - 6. a 7. roč., Hv – 8. a 9. roč
horcicova@krestanskaskola.czMATEŘSKÁ ŠKOLA

          

Martina Větvičková

vedoucí učitelka MŠ

vetvickova@krestanskaskola.cz


Bc. Tünde Radličková

učitelka MŠ

radlickova@krestanskaskola.czMgr. Kamila Říhová
asistentka pedagoga MŠ
rihova@krestanskaskola.cz
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA - I. STUPEŇ 

Mgr. Veronika Křivánková

třídní učitelka 1. ročníku
učitelka 1. stupně: Tv 2. a 3. roč.
učitelka 2. stupně: Vv 6. a 7. roč.
krivankova@krestanskaskola.cz

Bc. Pavla Strýčková
asistentka pedagoga v 1. ročníku

Mgr. Marie Ahmetajová
třídní učitelka 2.a 3. ročníku
učitelka 1. stupně: Prč. 4. a 5. roč.
učitelka 2. stupně: Prč 7. roč.
vychovatelka školní družiny II. oddělení
ahmetajova@krestanskaskola.cz

Hana Renzová
asistentka pedagoga v 1. ročníku
renzova@krestanskaskola.cz
Bc. Petra Horáková

asistentka ve 2. a 3. ročníku
horakova@krestanskaskola.cz
Mgr. Jana Makovičková
třídní učitelka 4. a 5. ročníku
učitelka na 2. stupni: Tv dívky
makovickova@krestanskaskola.cz


Petr Horák

asistent pedagoga ve 4. a 5. ročníku
horak@krestanskaskola.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - II. STUPEŇ 
 
Mgr. Anežka Razimová
třídní učitelka 6. ročníku
na 2. stupni: Čj - 6. až 8. roč., Bn – 7. - 9.roč., Ov – 7., 8., 9, Ev – 6. a 8. roč.
učitelka na 1. stupni: Bn – 2. a 3. roč.
razimova@krestanskaskola.czMgr. Zuzana Kuželová
třídní učitelka 8. ročníku
vyučující na 2. stupni: Inf 6. – 9. roč., Tv – 6. - 9. hoši, F – 6. - 9. roč., D 7.- 9. roč. , Prč  8. roč.
vyučující na 1. stupni: Inf 5. roč., Tv 4.-5. roč. 

metodik prevence rizikového chování žáků
správce osobních údajů
školní zdravotník
lokální administrátor datové schránky
kuzelova@krestanskaskola.cz


Mgr. Zdeňka Řezníčková
třídní učitelka 7. ročníku
učitelka na 2. stupni: Př – 6. - 9. roč., Ch a Vz – 8.-9. roč., Ev – 7. roč., Z - 6. roč., Prč – 6.roč., Vv 8. a 9. roč.
učitelka na 1. stupni:  Vl + Př – 4. a 5. roč., Vv  – 4. a 5. roč.

výchovná poradkyně
reznickova@krestanskaskola.czMgr. Lenka Gillíková
třídní učitelka 9. ročníku
vyučující na 2. stupni: M - 6.- 9. roč. , Ev 9. roč.
gillikova@krestanskaskola.cz


 
 
Mgr. Věra Benkovičová

učitelka na 2. stupni: Ov – 6. roč., Z – 7.- 9. roč.
benkovicova@krestanskaskola.cz
 
Mgr. Dana Fryšarová
učitelka na 1. a 2. stupni: Bn –  4.- 5. roč., 6. roč.
frysarova@krestanskaskola.czMgr. Lenka Votavová
učitelka na 1. stupni: Aj  – 2. - 3. roč.
učitelka na 2. stupni: Aj – 6. - 9. roč., Nj – 7. - 9. roč, D –  6. roč.
votavova@krestanskaskola.czMgr. Ester Fišerová     
asistentka pedagoga v 6. ročníku

Anna Vicenecová
asistentka pedagoga v 7. ročníku


 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - ŠKOLNÍ 
DRUŽINA 
 
Bc. Petra Horáková

vychovatelka I. oddělení
horakova@krestanskaskola.cz
 
Mgr. Marie Ahmetajová
vychovatelka II. oddělení
ahmetajova@krestanskaskola.cz
PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI


Lenka Rafailovičová

sekretářka ředitelky
rafailovicova@krestanskaskola.cz
  


Iveta Tenorová

kuchařka, uklížečka MŠ
tenorova@krestanskaskola.cz
 
Zdeňka Žílová
uklízečka
zilova@krestanskaskola.cz