Křesťanská škola plně akreditovaná ACSI, zařazená do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy

Školní kalendář

Spolupráce na projektech

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

Kontakt: podpora@ovocentrum.cz
Více informací zde


Prevence sedavého chování a podpora pohybové aktivity adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách.

Kontakt: kuzelova@krestanskaskola.cz
Více informací zde


Chuť pomáhat

Více informací zde


Vzdělávání všem

Více informací zde

Školní metodik prevence


Školní metodik prevence


Mgr. Zuzana Kuželová

Úterý: 8:00 – 8:45

Delší hovory je nutno předem dohodnout.

kuzelova@krestanskaskola.cz  • zajišťuje informovanost v oblasti prevence sociálně patologických jevů
  • pomáhá při řešení problémových jevů chování
  • koordinuje spolupráci školy s odbornými pracovišti