Křesťanská škola plně akreditovaná ACSI, zařazená do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy

Školní kalendář

Spolupráce na projektech

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

Kontakt: podpora@ovocentrum.cz
Více informací zde


Prevence sedavého chování a podpora pohybové aktivity adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách.

Kontakt: kuzelova@krestanskaskola.cz
Více informací zde


Chuť pomáhat

Více informací zde


Vzdělávání všem

Více informací zde

Provoz ZŠ


Na prvním stupni jsou vždy dva ročníky spojeny a výuka probíhá formou malotřídního typu. Ve vyšších ročnících vyučujeme v samostatných třídách. Otevřena jsou dvě oddělení školní družiny.

V následujících letech bude postupně narůstat až do cílové kapacity školy - 250 žáků a tří oddělení ŠD.

Při škole mají žáci možnost navštěvovat zájmové kroužky.