Křesťanská škola plně akreditovaná ACSI, zařazená do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy

Školní kalendář

Spolupráce na projektech

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

Kontakt: podpora@ovocentrum.cz
Více informací zde


Prevence sedavého chování a podpora pohybové aktivity adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách.

Kontakt: kuzelova@krestanskaskola.cz
Více informací zde


Chuť pomáhat

Více informací zde


Vzdělávání všem

Více informací zde


Platba školného probíhá následovně:

  • školné je za celý školní rok 14 400,-
  • školné lze hradit měsíčně (1200,- /měsíc), čtvrtletně 3 600,- nebo pololetně 7 200,-
  • splatnost je vždy do 15. dne v daném měsíci, včetně prázdnin, kromě dětí, kteří ukončili základní vzdělání.