Křesťanská škola plně akreditovaná ACSI, zařazená do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy

Školní kalendář

Spolupráce na projektech

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

Kontakt: podpora@ovocentrum.cz
Více informací zde


Prevence sedavého chování a podpora pohybové aktivity adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách.

Kontakt: kuzelova@krestanskaskola.cz
Více informací zde


Chuť pomáhat

Více informací zde


Vzdělávání všem

Více informací zde

Materiály pro učitele + DUMy


DUMy

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUM pro: 

Etická výchova 1., 2., 3., 4. a 5. ročník.

Anglický jazyk 3., 4. a 5. ročník.

Český jazyk 1., 2., 3., 4. a 5. ročník.

Informatika 5. a 6. ročník.

Matematika 1., 2., 3., 4. a 5. ročník.

Člověk a jeho svět (přírodověda, vlastivěda, prvouka) 1., 2., 3., 4. a 5. ročník.