Křesťanská škola plně akreditovaná ACSI, zařazená do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy

Školní kalendář

Spolupráce na projektech

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

Kontakt: podpora@ovocentrum.cz
Více informací zde


Prevence sedavého chování a podpora pohybové aktivity adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách.

Kontakt: kuzelova@krestanskaskola.cz
Více informací zde


Chuť pomáhat

Více informací zde


Vzdělávání všem

Více informací zde

Důležité termíny


TŘÍDNÍ SCHŮZKY 
17.30 - 19.00 hod. - 13.11. 2018  
17.30 - 19.00 hod. - 9.4. 2019
 
HOVOROVÉ HODINY
17.30 - 19.00 hod. - 15. 1. 2019
17.30 - 19.00 hod. - 11. 6. 2019

ŘEDITELSKÁ VOLNA
5. 11. 2018
3. - 4. 1. 2019
15. 3. 2019
17. 4. 2019


PEDAGOGICKÉ RADY
1.  28. 8. 2018
2.  12. 11. 2018
3.  28. 1. 2019
4.  8. 4. 2019  
5.  24. 6. 2019

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
11. 3. 2019 -  od 8.00 do 10.45 (1. roč. pouze do 9.40) 

VYSVĚDČENÍ
za 1. pololetí:  31. 1. 2019 (čtvrtek)
za 2. pololetí:  28. 6. 2019 (pátek)

TERMÍNY PRÁZDNIN
Podzimní:  29. - 30 . 10. 2018
Vánoční:   22. 12. 2018 - 2. 1. 2019
Pololetní:  1. 2. 2019
Jarní:       11. - 17. 2. 2019
Velikonoční: 18. 4. 2019

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
pondělí 15. 4. 2019  14 - 17 hod.
Žádost o odklad plnění povinné školní docházky je nutno uplatnit již u zápisu k povinné školní docházce.