Křesťanská škola plně akreditovaná ACSI, zařazená do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy

Školní kalendář

Spolupráce na projektech

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

Kontakt: podpora@ovocentrum.cz
Více informací zde


Prevence sedavého chování a podpora pohybové aktivity adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách.

Kontakt: kuzelova@krestanskaskola.cz
Více informací zde


Chuť pomáhat

Více informací zde


Vzdělávání všem

Více informací zde

Co nabízíme


Nabízíme dětem i rodičům alternativní křesťanský přístup k výchově a vzdělávání zakotvený v povinné Etické výchově a nepovinné Biblické nauce. Naším cílem je posílení osobnosti každého žáka, s důrazem na nalezení a rozvinutí jeho individuálních talentů, tvořivosti a samostatnosti.

Formováním morálních hodnot a etických principů chceme pomoci žákům vést v dospělosti hodnotný život, a tím přispět k ozdravení celé společnost.

Škola je otevřená pro všechny brněnské i mimobrněnské děti bez rozdílu vyznání, za předpokladu, že budou respektovat křesťanský charakter školy.