Křesťanská škola plně akreditovaná ACSI, zařazená do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy

Školní kalendář

Spolupráce na projektech

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

Kontakt: podpora@ovocentrum.cz
Více informací zde


Prevence sedavého chování a podpora pohybové aktivity adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách.

Kontakt: kuzelova@krestanskaskola.cz
Více informací zde


Chuť pomáhat

Více informací zde


Vzdělávání všem

Více informací zde

Úřední hodiny


Úřední hodiny

Ředitelka Mgr. Zora Spurná

Pondělí: 8:00 – 13:00

Delší hovory je nutno předem dohodnout.

Telefon: 533 424 454


Učitelé ZŠ:

Denně ráno při předávání dětí: 7:40 – 7:55

Delší hovory je nutno předem dohodnout.

Telefonické hovory: 17:00 – 18:00


Učitelé MŠ:

Denně ráno při předávání dětí: 7:00 – 8:30

Delší hovory je nutno předem dohodnout.

Telefonické hovory od 17:00 – 18:00


Vychovatelé:

Denně při převzetí dítěte.

Delší hovory je nutno předem dohodnout.


Pracovní mobilní telefony:

Petra Horáková: 605 962 733


Výchovná poradkyně

 Mgr. Zdeňka Řezníčková:

Čtvrtek: 7:30 – 8:00 hod.

Delší hovory je nutno předem dohodnout.

reznickova@krestanskaskola.cz


Metodik prevence rizikového chování žáků 

Mgr. Zuzana Kuželová:

Úterý: 8:00 – 8:45

Delší hovory je nutno předem dohodnout.

kuzelova@krestanskaskola.cz


Úřední hodiny a kontakty


Kariérní poradce:

Mgr. Zora Spurná:

Delší hovory je nutno předem dohodnout.

spurna@krestanskaskola.cz


Výchovný poradce:

 Mgr. Zdeňka Řezníčková:

Čtvrtek: 7:30 – 8:00 hod.

Delší hovory je nutno předem dohodnout.

reznickova@krestanskaskola.cz

Metodik prevence rizikového chování žáků:

Mgr. Zuzana Kuželová

Úterý: 8:00 - 8:45 hod.

Delší hovory je nutno předem dohodnout.

kuzelova@krestanskaskola.cz


Logopedická asistentka:

Martina Větvičková

vetvickova@krestanskaskola.cz