Křesťanská škola plně akreditovaná ACSI, zařazená do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy

Školní kalendář

Spolupráce na projektech

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

Kontakt: podpora@ovocentrum.cz
Více informací zde


Prevence sedavého chování a podpora pohybové aktivity adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách.

Kontakt: kuzelova@krestanskaskola.cz
Více informací zde


Chuť pomáhat

Více informací zde


Vzdělávání všem

Více informací zde

Německo


Navázali jsme také kontakty se základní školou Lužických Srbů v Chróščicy, v níž se vyučuje čeština. Žáci obou škol se již osobně setkali na třídenním pobytu v Chróščicy pod záštitou Česko-německého fondu budoucnosti. Dále budeme rozvíjet spolupráci a osobní vztahy na úrovni pedagogů i žáků. V rámci partnerské smlouvy budeme i nadále čerpat na naše společné aktivity finance z evropských fondů.

  • Základní škola v Chróščicy / Crostwitz