Křesťanská škola plně akreditovaná ACSI, zařazená do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy

Školní kalendář

Spolupráce na projektech

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

Kontakt: podpora@ovocentrum.cz
Více informací zde


Prevence sedavého chování a podpora pohybové aktivity adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách.

Kontakt: kuzelova@krestanskaskola.cz
Více informací zde


Chuť pomáhat

Více informací zde


Vzdělávání všem

Více informací zde

ACSI - Mezinárodní Asociace Křesťanských škol


Mezinárodní spolupráce je praktikována s Mezinárodní asociací křesťanských škol (Maďarsko, Polsko, USA, Kanada, Slovensko), s centrem pro střední Evropu v Budapešti.