Křesťanská škola plně akreditovaná ACSI, zařazená do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy

Školní kalendář

Spolupráce na projektech

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

Kontakt: podpora@ovocentrum.cz
Více informací zde


Prevence sedavého chování a podpora pohybové aktivity adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách.

Kontakt: kuzelova@krestanskaskola.cz
Více informací zde


Chuť pomáhat

Více informací zde


Vzdělávání všem

Více informací zde

Vzdělávací zájezd Auschwitz-Birkenau

 5.02.2016


Motto: Elie Wiesel: Opakem lásky není nenávist, nýbrž lhostejnost.

Místo nasycené krví, slzami, potem a krutostí. Místo, kde se peklo dotklo země, aby vydalo své tajemství o krutosti lidské duše, o možnostech, které jsou jí vlastní. Místo, kde slova jako láska, soucit, odpuštění či jen pochopení se stávají obyčejnými frázemi. Místo s názvem Auschwitz-Birkenau. 

Žáci osmého a devátého ročníku dostali možnost toto místo navštívit. Oběma ročníkům se dostalo předchozího rámcového vzdělání v otázce holocaustu. U žáků devátého ročníku tento poznávací zájezd navazoval na dějepisnou výuku - žáci již stihli probrat dějiny 2. světové války a byli uvedeni do problematiky holocaustu. U žáků osmého ročníku toto navazovalo na projekt v rámci etické výchovy, kdy zážitkovou formou mohli pocítit a procítit nepatrný odraz hrůz šoa. S následným prožitkem bude nadále pracováno, neboť (opět slovy E. Wiesela) "Zapomenout znamená zabít všechny oběti podruhé." 

GALERIE:

1_biggest.jpg
2_biggest.jpg
3_biggest.jpg