Křesťanská škola plně akreditovaná ACSI, zařazená do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy

Školní kalendář

Spolupráce na projektech

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

Kontakt: podpora@ovocentrum.cz
Více informací zde


Prevence sedavého chování a podpora pohybové aktivity adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách.

Kontakt: kuzelova@krestanskaskola.cz
Více informací zde


Chuť pomáhat

Více informací zde


Vzdělávání všem

Více informací zde

Preventivní přednáška Policie ČR

 16.03.2016


Dne 16. března nás navštívil pan nadpraporčík Milan Gruška z oddělení prevence Policie ČR.

Setkal se s žáky 1. až 4. ročníku a v interaktivní přednášce děti seznámil s různými nebezpečnými situacemi, do kterých se mohou dostat, a jak v nich správně reagovat. Mimo jiné si děti zopakovaly, jak se zachovat při kontaktu s cizí osobou nebo jak se správně dovolat pomoci. 

GALERIE:

1_biggest.jpg
2_biggest.jpg