Křesťanská škola plně akreditovaná ACSI, zařazená do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy

Školní kalendář

Spolupráce na projektech

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

Kontakt: podpora@ovocentrum.cz
Více informací zde


Prevence sedavého chování a podpora pohybové aktivity adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách.

Kontakt: kuzelova@krestanskaskola.cz
Více informací zde


Chuť pomáhat

Více informací zde


Vzdělávání všem

Více informací zde

VIZE ŠKOLY:

Mladí lidé, kteří žijí podle hodnot a principů stanovených v Bibli a jsou připraveni po stránce morální, vědomostní, praktické i sociální přinést změnu do společnosti našeho i jiných národů.

Sportovní turnaj křesťanských škol

 13.09.2019

 Základní škola    Články

Vybraní žáci II. stupně se dneska zúčastnili křesťanského sportovního turnaje ve Zlíně

Akademie 2019

 26.06.2019

 Základní škola    Články

Ve…

Přijetí na střední školy 2019

 30.05.2019

 Základní škola    Články

S hrdostí Vám můžeme oznámit, že se všichni naši žáci 9. ročníku dostali na školy, které si vybrali. Škála je opravdu široká – od odborného…

Šesťáci v Praze

 29.05.2019

 Základní škola    Články

Minulý týden jsme se s šesťáky nenechali odstrašit deštivým počasím a jeli jsme na výlet do…