Křesťanská škola plně akreditovaná ACSI, zařazená do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy

Školní kalendář

Spolupráce na projektech

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

Kontakt: podpora@ovocentrum.cz
Více informací zde


Prevence sedavého chování a podpora pohybové aktivity adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách.

Kontakt: kuzelova@krestanskaskola.cz
Více informací zde


Chuť pomáhat

Více informací zde


Vzdělávání všem

Více informací zde

Otevírání studánek 2019

 28.03.2019


Jaro je tu!

I z toho důvodu se dnes největší odvážlivci z řad našich žáků i učitelů 2. stupně vydali na výlet za otvíráním studánek. Všem zúčastněným tleskáme, protože zdárně zvládli celou 15kilometrovou trasu.

GALERIE:

1.jpg
2.jpg
3.jpg