Křesťanská škola plně akreditovaná ACSI, zařazená do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy

Školní kalendář

Spolupráce na projektech

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

Kontakt: podpora@ovocentrum.cz
Více informací zde


Prevence sedavého chování a podpora pohybové aktivity adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách.

Kontakt: kuzelova@krestanskaskola.cz
Více informací zde


Chuť pomáhat

Více informací zde


Vzdělávání všem

Více informací zde

VIZE ŠKOLY:

Mladí lidé, kteří žijí podle hodnot a principů stanovených v Bibli a jsou připraveni po stránce morální, vědomostní, praktické i sociální přinést změnu do společnosti našeho i jiných národů.

Interaktivní vzdělávací program k 100. výročí založení Československa

 26.10.2018

 Základní škola    Články

„Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily.“ T. G. Masaryk Dnes jsme si pro žáky 4.-9. tříd připravily vzdělávací program k 100. výročí založení ČSR. Cílem…

Návštěva Židovského muzea 2018

 17.10.2018

 Základní škola    Články

Žáci 8. a 9. ročníku se dnes zúčastnil výukového programu v Židovském muzeu.

Osudové osmičky

 17.10.2018

 Základní škola    Články

V rámci oslav výročí republiky se naši žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili výukového programu Osudové…