Křesťanská škola plně akreditovaná ACSI, zařazená do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy

Školní kalendář

Spolupráce na projektech

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

Kontakt: podpora@ovocentrum.cz
Více informací zde


Prevence sedavého chování a podpora pohybové aktivity adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách.

Kontakt: kuzelova@krestanskaskola.cz
Více informací zde


Chuť pomáhat

Více informací zde


Vzdělávání všem

Více informací zde

VIZE ŠKOLY:

Mladí lidé, kteří žijí podle hodnot a principů stanovených v Bibli a jsou připraveni po stránce morální, vědomostní, praktické i sociální přinést změnu do společnosti našeho i jiných národů.

Návštěva Knihovny Jiřího Mahena

 3.10.2016

 Základní škola    Články

Návtěva Knihovny Jiřího Mahena Dne 3.10.2016

Bongo

 27.05.2016

 Základní škola    Články

Tak jsme byli ve čtvrtek 26.5.2016 v rámci oslav MDD v Bongu. Užilii jsme si to tam.

Otevírání studánek

 19.05.2016

 Základní škola    Články

Ve čtvrtek 19.5.2016 se žáci 5. až 9.třídy vydali na tradiční jarní otevírání studánek.…

Preventivní přednáška Policie ČR

 18.05.2016

 Základní škola    Články

Ve středu 18.května 2016 na druhý stupeň naší školy přišli zástupci Policie ČR. Šlo o druhou…

Ptačí centrum

 12.05.2016

 Základní škola    Články

Ve čtvrtek 12.května 2016 jsme se zúčastnili přednášky o zvířatech. Připadalo mi to poměrně…