Křesťanská škola plně akreditovaná ACSI, zařazená do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy

Školní kalendář

Spolupráce na projektech

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

Kontakt: podpora@ovocentrum.cz
Více informací zde


Prevence sedavého chování a podpora pohybové aktivity adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách.

Kontakt: kuzelova@krestanskaskola.cz
Více informací zde


Chuť pomáhat

Více informací zde


Vzdělávání všem

Více informací zde

VIZE ŠKOLY:

Mladí lidé, kteří žijí podle hodnot a principů stanovených v Bibli a jsou připraveni po stránce morální, vědomostní, praktické i sociální přinést změnu do společnosti našeho i jiných národů.

Úspěch našich deváťáků

 26.05.2017

 Základní škola    Články

Letošní žáci 9. ročníku si opravdu můžou gratulovat. Všichni byli přijati na střední školy dle svého přání. Z deváté třídy půjde studovat sedm žáků na střední školu s maturitou a jeden na střední…

Sebeobrana

 24.05.2017

 Základní škola    Články

Škola má připravovat na život a v životě se vyskytují i takové nečekané události, během kterých si musí umět člověk zachovat chladnou hlavu a vědět, jak se bránit.  V hodině se  tělocviku…

Saudská Arábie

 24.05.2017

 Základní škola    Články

Ve středu 24.5.2017 měli žáci 2. stupně možnost vyslechnout si zajímavou přednášku o životě v Saudské Arábie od zdravotní sestry, která v ní osobně pracovala. Děti se seznámily s přírodními…

Dům NADĚJE

 23.05.2017

 Základní škola    Články

Dne 23.5.2017 navštívili žáci 2., 3. a 8. ročníku Dům NADĚJE v Brně Bohunicích. Do domova pro seniory přišli zazpívat nejen tradiční lidové písně, ale i moderní písničky. Babičky a dědečkové si s…

Osvobození ČR a konec války v Evropě

 5.05.2017

 Základní škola    Články

Dne 5. května nás opět navštívil pan Holubář, abychom si společně připomněli výročí konce 2.světové války. Poutavými příběhy nás vtáhl do zajímavých a rozhodujících bitev konce 2.světové války a…