Křesťanská škola plně akreditovaná ACSI, zařazená do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy

Školní kalendář

Spolupráce na projektech

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

Kontakt: podpora@ovocentrum.cz
Více informací zde


Prevence sedavého chování a podpora pohybové aktivity adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách.

Kontakt: kuzelova@krestanskaskola.cz
Více informací zde


Chuť pomáhat

Více informací zde


Vzdělávání všem

Více informací zde

VIZE ŠKOLY:

Mladí lidé, kteří žijí podle hodnot a principů stanovených v Bibli a jsou připraveni po stránce morální, vědomostní, praktické i sociální přinést změnu do společnosti našeho i jiných národů.

Bongo párty

 24.11.2017

 Základní škola    Články

Církev Slovo života zve žáky naší školy na večer plný zábavy - Bongo párty. Akce se uskuteční v pátek 1. 12. 2017 od 19:30 do 21:45. Cena jedné vstupenky je 49,- Kč. V případě zájmu si vstupenky…

Bobřík informatika

 6.11.2017

 Základní škola    Články

Žáci z pátého až devátého ročníku se zúčastní 10. ročníku celostátní online soutěže BOBŘÍK INFORMATIKY v termínu od 6. - 15. 11. 2017. VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA:5. třída -…

Naše třída

 3.11.2017

 Základní škola    Články

Žáci 9. ročníku se mohli 3. 11. 2017 zúčastnit programu Naše třída v divadle polárka. Před samotným představením navštívili workshop, na…

Matematická soutěž

 2.11.2017

 Základní škola    Články

Ve školním kole uspěli tito žáci: Marek ŠťovíčekDavid Horák

Mediální gramotnost a reklama

 23.10.2017

 Základní škola    Články

Jaké jsou hlavní komunikační prostředky reklamy a její cílové skupiny? Jak funguje cílová reklama na internetu? Jak se jí dá bránit? Na tyto otázky a mnoho dalších dostali deváťáci odpovědi v…