Křesťanská škola plně akreditovaná ACSI, zařazená do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy

Školní kalendář

Spolupráce na projektech

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

Kontakt: podpora@ovocentrum.cz
Více informací zde


Prevence sedavého chování a podpora pohybové aktivity adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách.

Kontakt: kuzelova@krestanskaskola.cz
Více informací zde


Chuť pomáhat

Více informací zde


Vzdělávání všem

Více informací zde

VIZE ŠKOLY:

Mladí lidé, kteří žijí podle hodnot a principů stanovených v Bibli a jsou připraveni po stránce morální, vědomostní, praktické i sociální přinést změnu do společnosti našeho i jiných národů.

Projektový den v rámci Týdne pro zdraví

 28.09.2017

 Základní škola    Články

Během totho speciálního projektového dne, který byl zaměřen na ochranu zdraví člověka, si žáci mohli vyzkoušet jednak, jak se chránit v případě chemického či jiného nebezpečí, ale také  si…

Výlet pro zdraví

 26.09.2017

 Základní škola    Články

Dne 26. září jsme podnikli výlet pro zdraví. Vypravili jsme se do přírody v okrajových částech Brna (Obřany, Řečkovice) a ušli jsme trasu celkem…

Putin lyžuje

 25.09.2017

 Základní škola    Články

V pátek 22.9.2017 navštívili žáci 8. a 9. ročníku divadlení představení Putin lyžuje. Děti tak měly možnost se aspoň na chvíli zúčastnit kulturního festivalu v prostorách bývalé káznice v Brně na…

Sebeobrana

 21.09.2017

 Základní škola    Články

SebeobranaStejně jako minulý školní rok i letos pokračujeme v nácviku sebeobrany. Děvčata i chlapce navštívil instruktor sebeobrany z brněnského klubu Self defence.

Školní výlet Outdoor Resort Březová

 28.06.2017

 Základní škola    Články

Žáci 2. stupně navštívili ve dnech od 26. do 28. 6. 2017 Outdoor Resort Březová, ve kterém se zúčastnili programu Adventure. Čekalo na ně ohromné množství zážitků a atrakcí. Děti si vyzkoušely rafty,…