Křesťanská škola plně akreditovaná ACSI, zařazená do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy

Školní kalendář

Spolupráce na projektech

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

Kontakt: podpora@ovocentrum.cz
Více informací zde


Prevence sedavého chování a podpora pohybové aktivity adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách.

Kontakt: kuzelova@krestanskaskola.cz
Více informací zde


Chuť pomáhat

Více informací zde


Vzdělávání všem

Více informací zde

VIZE ŠKOLY:

Mladí lidé, kteří žijí podle hodnot a principů stanovených v Bibli a jsou připraveni po stránce morální, vědomostní, praktické i sociální přinést změnu do společnosti našeho i jiných národů.

Otevírání studánek 2019

 28.03.2019

 Základní škola    Články

Jaro je tu! I z toho důvodu se dnes největší odvážlivci z řad našich žáků i učitelů 2. stupně vydali na výlet za otvíráním studánek…

English with native speakers

 27.03.2019

 Základní škola    Články

Do you speak English? We do! Včera jsme u nás na škole mohli přivítat návštěvu z Ameriky a z Austrálie. Žáci 8. a 9. si díky této…

Zápis ZŠ

 25.02.2019

 Základní škola    Články

Obsah článku...

Bruslení 1. stupně

 21.02.2019

 Základní škola    Články

S bruslením se musí začít včas,