Křesťanská škola plně akreditovaná ACSI, zařazená do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy

Školní kalendář

Spolupráce na projektech

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

Kontakt: podpora@ovocentrum.cz
Více informací zde


Prevence sedavého chování a podpora pohybové aktivity adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách.

Kontakt: kuzelova@krestanskaskola.cz
Více informací zde


Chuť pomáhat

Více informací zde


Vzdělávání všem

Více informací zde

VIZE ŠKOLY:

Mladí lidé, kteří žijí podle hodnot a principů stanovených v Bibli a jsou připraveni po stránce morální, vědomostní, praktické i sociální přinést změnu do společnosti našeho i jiných národů.

Zápis do ZŠ

 16.04.2018

 Školní akce    Články

Obsah článku...

Biblický pohled na svět

 10.04.2018

 Školní akce    Články

Vážení rodiče,

Václav a Boleslav

 4.04.2018

 Základní škola    Články

7. ročník měl 4. dubna možnost zúčastnit se výukového programu o Václavu a Boleslavovi. Aktivity probíhaly primárně pomocí dramatizace. Zkusili si mimo jiné ztvárnit také živý obraz: Zavraždění sv.…

Velká francouzská revoluce

 3.04.2018

 Základní škola    Články

Žáci 8. ročníku se 3. dubna zúčastnili výukového programu o Velké francouzské revoluci. Zaměřili se především na pocity, které v dané době prožívaly slavné osobnosti. Pokusili se zdramatizovat různé…

Školní časopis

 29.03.2018

 Školní akce    Články

Zájemce o koupi časopisu prosíme, aby se dostavili do 4. třídy a