Křesťanská škola plně akreditovaná ACSI, zařazená do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy

Školní kalendář

Spolupráce na projektech

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

Kontakt: podpora@ovocentrum.cz
Více informací zde


Prevence sedavého chování a podpora pohybové aktivity adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách.

Kontakt: kuzelova@krestanskaskola.cz
Více informací zde


Chuť pomáhat

Více informací zde


Vzdělávání všem

Více informací zde

VIZE ŠKOLY:

Mladí lidé, kteří žijí podle hodnot a principů stanovených v Bibli a jsou připraveni po stránce morální, vědomostní, praktické i sociální přinést změnu do společnosti našeho i jiných národů.

Halový pětiboj odznaku všestrannosti

 23.01.2018

 Školní akce    Články

Blahopřejeme Michaelovi za krásné 2. místo v dnešním pětiboji, které získal v disciplíně - > dribling s…

Pětiboj

 23.01.2018

 Školní akce    Články

První disciplína, která nás dneska čekala, byl trojskok snožmo z místa. D

Sněhuláci pro Afriku

 22.01.2018

 Školní akce    Články

Naše škola se rozhodla, zapojit do 6. ročníku projektu Sněhuláci pro Afriku, jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke…

Základní informace o přijímacím řízení

 12.01.2018

 Základní škola    Články

Základní informace o přijímaní na SŠ  - pro školní rok 2018/2019

Hodina vaření

 11.01.2018

 Základní škola    Články

Součástí výuky na naší škole je také vaření. Tento týden jsme s žáky 7. ročníku připravovali kuřecí plátek s bramborem a zeleninovou přílohou. Nejen, že se žáci naučili, jak dané jídlo připravit, ale…