Křesťanská škola plně akreditovaná ACSI, zařazená do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy

Školní kalendář

Spolupráce na projektech

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

Kontakt: podpora@ovocentrum.cz
Více informací zde


Prevence sedavého chování a podpora pohybové aktivity adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách.

Kontakt: kuzelova@krestanskaskola.cz
Více informací zde


Chuť pomáhat

Více informací zde

VIZE ŠKOLY:

Mladí lidé, kteří jsou připraveni po duchovní, vědomostní, praktické i sociální stránce být Božími spolupracovníky při reformaci v našem, i jiných národech.

Vánoční sbírka

 11.12.2017

 Základní škola    Články

Ve vánoční sbírce - Teplo pro Ukrajinu - se podařilo vybrat 4 500,- Kč. Peníze byly předány nadaci Chuť pomáhat, která za ně nakoupí dřevo pro obyvatele…

Expozice Velká Morava

 8.12.2017

 Základní škola    Články

Expozice Velká Morava žákům přiblížila historii života na Moravě od příchodu Slovanů v 6. století n. l. až po zánik Velké…

Vánoční sbírka pro Ukrajinu

 5.12.2017

 Školní akce    Články

Naše škola je zapojena do projektu Chuť pomáhat.  V  tomto předvánočním čase nám obyvatelé žijící na frontové linii na Ukrajině poslali jako poděkování za naši podporu…

Mikuláš ve škole

 5.12.2017

 Základní škola    Články

5. prosince jsme mohli také na naší škole přivítat Mikuláše a jeho pomocníky. Přestože se někteří žáci báli, že si je čert odnese, nakonec jsme zůstali v původním počtu. Nejmenší děti dokonce…