Křesťanská škola plně akreditovaná ACSI, zařazená do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy

Školní kalendář

Spolupráce na projektech

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

Kontakt: podpora@ovocentrum.cz
Více informací zde


Prevence sedavého chování a podpora pohybové aktivity adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách.

Kontakt: kuzelova@krestanskaskola.cz
Více informací zde


Chuť pomáhat

Více informací zde


Vzdělávání všem

Více informací zde

VIZE ŠKOLY:

Mladí lidé, kteří žijí podle hodnot a principů stanovených v Bibli a jsou připraveni po stránce morální, vědomostní, praktické i sociální přinést změnu do společnosti našeho i jiných národů.

Lyžářský kurz 2019

 11.01.2019

 Základní škola    Články

První týden po Vánocích se osmáci a deváťáci vydali na lyžařský kurz na Červenohorské sedlo. Učili se jezdit nejen na lyžích, ale také na snowboardu – a oboje všichni i přes…

Přijímací řízení na střední školy

 6.01.2019

 Základní škola    Články

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE 

Vánoční přání

 21.12.2018

 Základní škola    Články

Spolu s našimi prvňáčky bychom Vám chtěli popřát Vánoce naplněné Božím pokojem a požehnání do nového roku 2019!

Vánoční vystoupení na náměstí Svobody 2018

 20.12.2018

 Základní škola    Články

I letošní školní rok se uskutečnilo vánoční vystoupení naší školy na náměstí Svobody. Zaznělo Boží slovo a zpívaly se koledy. Všem zúčastněným učitelům a žákům děkujeme!

Vystoupení na vánočních trzích na náměstí Svobody

 20.12.2018

 Školní akce    Články

Dne 20. 12. 2018 se naše škola zúčastní vystoupení na vánočních trzích na náměstí Svobody.Vystoupení začne v 11:30. Srdečně zveme všechny rodiče,…