Křesťanská škola plně akreditovaná ACSI, zařazená do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy

VIZE ŠKOLY:

Mladí lidé, kteří jsou připraveni po duchovní, vědomostní, praktické i sociální stránce být Božími spolupracovníky při reformaci v našem, i jiných národech.

Bongo

 27.05.2016

 Základní škola    Články

Tak jsme byli ve čtvrtek 26.5.2016 v rámci oslav MDD v Bongu. Užilii jsme si to tam.

Otevírání studánek

 19.05.2016

 Základní škola    Články

Ve čtvrtek 19.5.2016 se žáci 5. až 9.třídy vydali na tradiční jarní otevírání studánek.…

Preventivní přednáška Policie ČR

 18.05.2016

 Základní škola    Články

Ve středu 18.května 2016 na druhý stupeň naší školy přišli zástupci Policie ČR. Šlo o druhou…

Ptačí centrum

 12.05.2016

 Základní škola    Články

Ve čtvrtek 12.května 2016 jsme se zúčastnili přednášky o zvířatech. Připadalo mi to poměrně…

Přednáška k výročí konce 2.světové války

 9.05.2016

 Základní škola    Články

Dne 9.5.2016 nás navštívil pan Jožka Kovář. Mluvil o hrdinech za druhé světové války