Křesťanská škola plně akreditovaná ACSI, zařazená do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovychovy

Školní kalendář

Spolupráce na projektech

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol.

Kontakt: podpora@ovocentrum.cz
Více informací zde


Prevence sedavého chování a podpora pohybové aktivity adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách.

Kontakt: kuzelova@krestanskaskola.cz
Více informací zde


Chuť pomáhat

Více informací zde


Vzdělávání všem

Více informací zde

VIZE ŠKOLY:

Mladí lidé, kteří žijí podle hodnot a principů stanovených v Bibli a jsou připraveni po stránce morální, vědomostní, praktické i sociální přinést změnu do společnosti našeho i jiných národů.

Sportovní turnaj křesťanských škol

 13.09.2019

 Základní škola    Články

Vybraní žáci II. stupně se dneska zúčastnili křesťanského sportovního turnaje ve Zlíně

Zahájení školního roku

 2.09.2019

 Školní akce    Články

Po 2. 9. 2019- 

Hurá na prázdniny!

 28.06.2019

 Školní akce    Články

Všem zaměstnancům a žákům školy přejeme pohodové prázdniny, hodně sluníčka

Pozor, pozor!

 27.06.2019

 Školní akce    Články

V době hlavních prázdnin od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019 je přerušen provoz školní družiny a mateřské školy.